Peugeot firmaet har over 200 års historie, men det var helt andre ting enn biler de lagde. Men det hadde noe med hjulet å gjøre, for både vindmøller og sykler var det de produserte den gang. Etter nesten fem decennier ble dagens varemerke skapt, den fryktinngytende løven. I 1880-årene skapte de den første bilen, et…